GÜBRE

Geleceğin Dünyasında Bizde varız!

Değerli Üreticiler,

Doğru Gübre ve gübreleme tekniği ile üründe kalite ve verim artışı sağlamak mümkündür. Bilimsel verilere
dayanmayan gübre ve gübreleme tekniği seçimi toprağı verimsizleştirmekte, sonuçta çiftçi ve ülke ekonomisi
zarara uğramaktadır. Tek başına gübrenin mahsul verimini %50-70’e kadar arttırdığı tespit edilmiştir. Dengeli ve düzenli bir gübreleme için mutlaka toprak ve yaprak analizi yapılmalıdır.
Firmamız Altın Ateş Gübre, piyasaya sunduğu zengin ürün yelpazesiyle üreticilerimize bereketli hasat için destek olmaktadır. Firmamız, marka ve kalitesi ile üreticimizin ihtiyaçlarına tam olarak cevap verebilmek için tarım sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmekte ve ürün portföyünü sürekli geliştirmektedir.
Bitki gelişiminde etkili olan temel besin maddeleri azot, fosfor ve potasyumdur. Firmamız bu besin maddelerini içeren taban gübrelerden; 20.20.0 – 15.15.15 – 18.46.0. Azotlu gübrelerden; %46 Üre - %21 Amonyum Sülfat - %26 CAN - %33 Amonyum Nitrat. Fosforlu gübrelerden; Potasyum Sülfat- Potasyum Nitrat - Potasyum Klorür gübrelerini üreticilere sunmaktadır.

AMONYUM SÜLFAT

Teknik Özellikler
Görünüm Beyaz renkli / kirli beyaz
Rutubet max %0.3
Azot min %21
Serbest Asitlik max %0.05
Özellik Karışımında toprak, bitki ve canlıya zararlı yabancı madde bulunmaz
Ambalaj 50 Kg’ lık polietilen ve üzerinde polipropilen torbalar

Amonyum sülfat, beyaz renklidir. Ve toz şekere benzediği için halk arasında şeker gübre olarak ta bilinir. Kimi zaman açık yeşil, açık mavi veya grimsi yeşil renkli de olabilir. Bu gübrenin kendisi asit karakterli olduğu için nötr ve alkali yani kireçli topraklarda güvenle kullanılabilir. Terkibinde % 21 azot bulunan amonyum sülfat, asit reaksiyonlu topraklarda uzun süre kullanılırsa asitleşme yapabilir. Bu nedenle eğer bu gübreyi asit reaksiyonlu topraklarda uzun süre ve çok kullanılırsa toprakların daha fazla asitleşmesine sebep olacağından toprağı verimsizleştirir. Bu nedenle amonyum sülfat yerine amonyum nitrat kullanılmalıdır. Genellikle beyaz renkli olup toz şekere benzediği için çiftçilerimiz tarafından şeker gübre diye adlandırılır. Aslında bu gübrenin renkli veya beyaz olmasının, etkisi ile hiçbir ilgisi olmayıp her ikisi de iyi gübredir.

AMONYUM NİTRAT

Teknik Özellikler
Renk Açık Sarı
Üretim Şekli Prill
Toplam Azot %33
Amonyak Azotu %16.5
Nitrat Azotu %16.5
Rutubet %0.5
3.35 mm Elek Üstü %3 max
1.18 mm Elek Üstü %5 max
Ambalaj 50 Kg’ lık polietilen ve üzerinde polipropilen torbalar

Amonyum Nitrat gübresi piyasada kireçli ve saf olmak üzere iki şekilde satılmaktadır.Kireçli olanı yaklaşık olarak ağırlığının 1/4 oranında yani % 26 saf azot besin maddesi bulundurur.Saf olanı ağırlığının 1/3 oranında yani % 33 saf azot besin maddesi bulundurur.Amonyum nitrat gübresinin içinde bulunan azot besin maddesinin yarısı amonyum yarısı da nitrat şeklinde bulunur. Bitki her iki şekildeki azot besin maddesinden de yararlanabildiği için bu gübrenin etkisi hem daha çabuk olmakta hem de devamlı olmaktadır.Amonyum nitrat gübresi ekim zamanında kullanılabildiği gibi bitkinin büyüyüp geliştiği dönemlerde de başarı ile uygulanabilir.

ÜRE

Teknik Özellikler
Görünüm Beyaz renkli, prill tanecikler halindedir
Azot max %0.7
BiÜre min %46
Tane İriliği max %1.2
Özellik 1mm - 3.55mm arası min %95’dir Karışımında toprak, bitki ve canlıya zararlı madde bulunmaz
Ambalaj 50 Kg’ lık polietilen ve üzerinde polipropilen torbalar

Azotlu gübrelerden üre, içerisinde en fazla azot bulunduran gübredir. 100 kilogramında 45-46 kilo saf azot bulunur. Suda tamamen erir, beyaz renkli ve yuvarlak tanelidir. Üre bütün bitkilere rahatlıkla uygulanır. Sonbahar ve İlkbahar gübrelemelerinde, bitkinin gelişme dönemlerinde de kullanılabilir. Üre içinde bulunan azot besin maddesi bakımından diğer azotlu gübrelerden daha zengindir. Üre gübresi toprağa atıldıktan sonra içindeki organik bünyeli azot toprakta kimyasal değişmelere uğrayarak kısa zamanda bitkilerin kolayca faydalanabilecekleri bir hale gelir.Üre bütün bitkilere başarı ile uygulanabilir.Sonbahar gübrelemesinde kullanıldığı gibi, bitkilerin belirli gelişme dönemlerinde, ilkbaharda veya daha sonra da kullanılabilir. Fazla miktarda üre verilmesi gerektiğinde hepsi bir defada değil birkaç kısma bölünerek atılmalıdır.Üre toprağa verildikten sonra derhal toprağa karıştırılmalıdır. Aksi halde toprak yüzeyinde kalan gübreden azot kaybı olabilir.

SÜPERFOSFAT

Süper fosfat danecikler halinde yani granül görünümdedir. Açık gri veya boz renkli olan süper fosfat içerisinde % 16-18 oranında suda eriyebilen fosfor asidi vardır.

TRİPLE SÜPERFOSFAT

Fosforlu gübrenin diğer bir çeşidi de Triple süper fosfattır. 100 kilogramında 43-46 kilo arasında fosfor asidi vardır. Kirli beyaz veya gri danecikler halindedir. Uzun süre rutubetli yerlerde saklandığında su çekerek topaklaşır. Eğer topaklaşmış ise bu kesekler kırılarak kullanılabilir. Triple süper fosfat gübresi kirli beyaz veya gri renkli yuvarlak danecikler halinde olup bu gübreye çiftçilerimiz taban gübresi veya TSP’ de demektedir.

Triple süper fosfat gübresinin kullanılmasında dikkat edilecek en önemli konu gübrenin ekim veya dikimden hemen önce verilmesini ve mümkün olduğu kadar tohum ve kök derinliğine gömülmesini sağlamaktır.

Bu gübre uzun süre rutubetli yerlerde saklandığında su çekerek topaklaşabilir. Bu keseklerin tekrar tanecikler şeklinde dağıtılarak kullanılmasında tarımsal yönden bir sakınca yoktur. Kullanımı kolaylaştırmak için bunları kırmalıyız.

POTASYUM SÜLFAT

Potasyum sülfat gübresi kirli beyaz renkli küçük kristal tanecikler halindedir. Ağırlığının yarısı oranında % 50 potasyum besin maddesi bulundurur. Bu gübreyi bütün bitki çeşitlerinde uygulayabiliriz.

Potasyum sülfat gübresi rutubetli yerlerde saklanmaması gerekir. Bu gübre rutubetli yerlerde kesekleşir. Kesekleşmiş olan bu gübre ufalanarak tekrar kullanılabilir. Ancak ufalanmış olan gübre mibzerle atılmamalı elle veya gübre serpicisi ile atılmalıdır.

POTASYUM NİTRAT

Yurdumuz toprakları genelde potasyum bakımından yeterli durumda olduğundan, potaslı gübre tüketimi de sınırlıdır. Potasyum sülfat % 48-52 oranında potasyum bitki besin maddesi içerir. Potasyum nitrat ise % 46 oranında potasyum bitki besin maddesi içermektedir.

Potasyumlu gübreler ancak, toprak analizi yaptırıldıktan sonra verilen tahlil sonuçlarına göre ihtiyacı olan yerlerde, uygun miktarda kullanılmalıdır.

POTASYUM KLORÜR

Potasyum klorür gübresi ağırlığının yarısından biraz fazla % 60 potasyum besin maddesi bulundurur. İçinde bulunan klor maddesi nedeniyle potasyum klorür gübresi tütün ve patates gibi bazı bitkilerin kalitesini düşürebileceği için bu bitkilere potasyum sülfat gübresi kullanılmalıdır.

15.15.15 K.GÜBRE

Teknik Özellikler
Görünümü Palet halindedir
Bileşimi a) %15 N (Azot) b) %15 P (Fosfor) c) %15 K (Potasyum)
Rutubet Max %1
Tane İriliği 1-4mm Max %90 1mm Max %1
Özellik Karışımında toprak, bitki ve canlıya zararlı yabancı madde bulunmaz
Ambalaj 50 Kg’ lık polietilen ve üzerinde polipropilen torbalar

15-15-15 terkibindeki bir kompoze gübrenin 100 kilogramında 15 kilo saf azot, 15 kilo fosfor, 15 kilo da potasyum oksit var demektir. Kompoze gübreler birden daha fazla bitki besin maddesini bir arada bulunduran gübrelerdir. Kalitenin önemli olduğu tütün, patates, meyve, bağ, zeytin ve narenciye gibi bitkiler için kullanılmaktadır.

20.20.0 K.GÜBRE

Teknik Özellikler
Görünümü Palet halindedir
Bileşimi a) %20 N (Azot) b) %20 P (Fosfor)
Rutubet Max %1
Tane İriliği 1-4mm Max %90.1 1mm Max %1
Özellik Karışımında toprak, bitki ve canlıya zararlı yabancı madde bulunmaz
Ambalaj 50 Kg’ lık polietilen ve üzerinde polipropilen torbalar

Kompoze gübrenin içerisindeki bitki besin maddeleri sırası ile azot, fosfor ve potasyumdur. Bu besin maddeleri % olarak ifade edilmektedir. 20-20-0 oluşumundan meydana gelen bir kompoze gübrenin 100 kilosunda 20 kilo saf azot, 20 kilo saf fosfor var. Potasyum ise yok demektir.
İçerdiği Azot’ un tamamı, (P2O5) Fosfor’ un yüzde 90’ından fazlası suda tamamen çözündüğü için bitkiler tarafından kolaylıkla alınır. Kuru ve sulu ziraat koşullarında; buğday, pamuk, bağ, zeytin, sebze, ayçiçeği, patates ve narenciye bitkilerinde başarıyla uygulanmaktadır
Kompoze gübreler birkaç çeşit bitki besin maddesini birlikte bulundurdukları için çiftçileri çeşitli gübreleri ayrı ayrı alma taşıma, depolama ve tarlaya verme sıkıntısından kurtarmış olur. Bu gübrenin kullanımı daha az emek ve zaman harcayarak çiftçiye ekonomi ve kolaylık sağlar.
Bütün bu iyi yönlerine rağmen her zaman kompoze gübre kullanamayız çünkü: a) Kompoze gübrelerin içinde bulunan bitki besin maddeleri miktarı ekeceğimiz bitkinin isteğine her zaman uygun olmayabilir. Az olabilir, istenenden çok olabilir. b) Kompoze gübrenin içinde bulunan bitki besin maddeleri iklime ve toprağımızın özelliğine göre ayrı ayrı ve farklı usullerle verilmesi gerekiyor olabilir. kompoze gübrelerde besin maddeleri bir arada olduğundan bu imkansızdır.
Kompoze gübrelerin bu özellikleri göz önünde bulundurularak yararın daha çok olacağının düşünüldüğü hallerde kompoze gübrelerin kullanılması uygun olabilmektedir. Yurdumuzun çeşitli bölgelerindeki topraklarında genellikle potasyum besin maddesi yeterli miktarlarda bulunduğundan kullanılacak kompoze gübreler çoğunlukla içinde potasyum bulunmayan kompoze gübreler olması gerekir. Tarlamızdan aldığımız toprak örneklerinin analiz sonuçlarına göre toprağımızda azot ve fosfor yanında potasyum eksikliği de görülüyorsa o zaman içinde azot, fosfor ve potasyum bulunduran kompoze gübreleri kullanmalıyız.
Genellikle kompoze gübreler içinde tek besin maddesi bulunan diğer gübrelerden daha pahalıdır. Bunun sebebi birçok besin maddesinin bir araya getirilerek içindeki besin maddesi miktarının artırılmış olmasıdır.

DİAMONYUM FOSFAT

Teknik Özellikler
Görünümü Homojen ve Granül
Besin Mad. İçeriği Azot Min %18 * Fosfat %46 **
Rutubet Max %1.5
Tane İriliği 1-4mm elek arası: min %90 1mm elek altı: max %1
* Amonyak azotu
** suda ve sitratta çözünür fosfor olup, suda çözünür fosfat oranı en az %40’dır.
Ambalaj 50 Kg’ lık polietilen ve üzerinde polipropilen torbalar

Diamonyum fosfat 20-20-0, 26-13-0 ve 15-15-15 terkibindedir. Diamonyum fosfat fosfor ve azot gibi iki önemli bitki besin maddesini içerir. Koyu gri veya kirli beyaz renkli danecikler halindedir. içerisinde her bir kilo azota karşılık, yaklaşık 3 kg fosfor bulunur. Bütün bitkilerde kullanılabilir. Diamonyum fosfatın 100 kilosunda yaklaşık olarak 65-70 kg. saf bitki besin maddesi vardır.20-20-0 terkibindeki kompoze gübrenin 100 kilosunda, 20 kilo saf azot, 20 kilo saf fosfor var; potasyum ise yok demektir. Gri-kahverengi granüller halindedir. Uygun şartlarda uzun süre saklanabilir ve her türlü toprakta kullanılabilir.

15-15-15 şeklindeki kompoze gübrede azot, fosfor ve potas gibi temel bitki besin maddeleri vardır. Bu gübrenin 100 kilogramında 15 kilo saf azot, 15 kilo fosfor, 15 kilo potas vardır Diamonyum fosfat gübresi kompoze bir gübredir. Diamonyum fosfat gübresi halk arasında DAP diye adlandırılmaktadır. 100 kg Diamonyum fosfat gübresinde 18 kg saf azot ve 46 kg fosfor bulunur. Yani içerisindeki her bir kilo azota karşılık 2,5 kg. fosfor bulunur. Bu nedenle daha ziyade fosforlu bir gübre gibi kullanılır.

Diamonyum fosfat gübresi iri ve kirli beyaz renkte granül tanecikleri halindedir.